martes, febrero 28, 2006

Adiós, diputaciones provinciales; hola, veguerías

Volvemos a la Edad Media. Yuhuuuu. :o)
L'acord al qual van arribar dimecres el PSOE i els partits catalans que negocien el nou estatut al Congrés significarà la desaparició de les diputacions provincials un cop el Parlament hagi creat per llei les set vegueries previstes. Així, el títol tercer del nou estatut, el de les institucions, defineix la vegueria com «l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local» i amb personalitat jurídica pròpia. La vegueria serà també la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització dels seus serveis.
L'Estatut també atorga a la vegueria, com a govern local, «autonomia per a la gestió dels seus interessos». El govern i l'administració autònoma de la vegueria correspondran al consell de la vegueria, format pel president i pels consellers de vegueria. El president serà escollit pels consellers de vegueria entre els seus membres. Són aquests consells de vegueria els que substituiran les diputacions.

Seguir leyendo "Desapareixen les diputacions provincials"

No hay comentarios: